Henkilöstön kehittäminen

Oikealla resursoinnilla varmistetaan kilpailukyky – työkaluja muutostilanteisiin

 

Henkilöstön resurssikartoitus

Olemassa olevan työyhteisön testaamisella pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: miten työyhteisö toimii ja millaisia eri yksilöt ovat resursseina uusia tehtäviä ja tehtävämuutoksia ajatellen. Resurssikartoituksen avulla hahmotetaan siis organisaation voimavarat.

Haastattelujen ja psykologisten testien avulla arvioidaan johtamiskäyttäytymistä ja yksilöllisiä työskentelytapoja.

Kartoituksen palaute antaa yrityksen johdolle yleiskuvan nykyisestä henkilöstöstä potentiaalina ja auttaa tekemään oikeita toimenpiteitä. Yksilötasolla palautteen tavoitteena on laajentaa henkilön omaa näkemystä vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. 

Teemme kirjallisen lausunnon jokaisesta arvioidusta henkilöstä. Lausunnossa otetaan kantaa tutkitun ominaisuuksiin suhteessa ennalta määritettyihin liiketoiminnan suuntaviivoihin. Tämän lisäksi suoritamme ns. resurssiryhmittelyn yhdessä toimeksiantajan kanssa. Ryhmittelyssä konsultti esittää arvion osallistujan kehityskelpoisuudesta ja toimeksiantajan puolelta arvioidaan tämän hetken suorituskyky.

Rekrytointi
Henkilöstön kehittäminen
Työnhakijalle

 a b c