Henkilöstön kehittäminen

Oikealla resursoinnilla varmistetaan kilpailukyky – työkaluja muutostilanteisiin

 

Outplacement

HENKILÖKOHTAINEN OUTPLACEMENT

Tämä ohjelma on suunnattu henkilöille, jonka nykyinen työ yrityksen johto-, päällikkö- tai asiantuntijatehtävässä on päättymässä ja tavoitteena on löytää uusi tehtävä nykyisen organisaation ulkopuolelta. Ohjelma perustuu konsultin ohjaamaan ohjaus- ja valmennusprosessiin, jonka avulla henkilöä rohkaistaan ja ohjataan uuden työpaikan hankkimiseen. Tämän prosessin kautta selvennetään henkilön tavoitteisuutta ja nopeutetaan uudelleensijoittumista. Palvelumme lähtökohtana on syvällinen näkemys työmarkkinoista sekä ihmisten persoonallisista ominaisuuksista ja niiden soveltuvuudesta erityyppisiin työtehtäviin.

Uudelleensijoittumisen ohjauksemme on kuusivaiheinen ohjelma, jonka kesto on lähtökohtaisesti enintään kuusi kuukautta, mutta tarvittaessa prosessia jatketaan niin pitkään, että ohjattava henkilö on sijoittunut uudelleen työelämään tai löytänyt jonkin muun itseään tyydyttävän ratkaisun uralleen. Varsinainen aktiivivaihe toteutetaan noin kuukauden aikana prosessin alkuvaiheessa. Se pitää sisällään alkukartoituksen, jossa haastatteluin ja erilaisten arviointimenetelmien avulla pyritään rakentamaan ohjattavalle henkilölle selkeä kuva oman persoonallisuuden piirteistä urasuunnittelua silmälläpitäen sekä autetaan ohjattava henkilö työsuhteen päättymisen mahdollisesti aiheuttaman ahdistuksen yli.

Seuraavassa vaiheessa paneudutaan ammatillisiin valmiuksiin ja motivaatiotekijöihin, jonka pohjalta lähdetään rakentamaan urasuunnitelmaa. Tämän jälkeen lähdetään rakentamaan konkreettisia työkaluja hakuprosesseja silmälläpitäen, johon kuuluu ansioluettelon teko sekä hakuprosesseihin rohkaiseva ja valmentava konsultointi.

 • Itseanalyysi, itsensä markkinointi & kontaktiverkoston rakentaminen
 • Työnhaun valmistelu ja siihen valmentautuminen
 • Uuden työn löytyminen
   

 

OUTPLACEMENT RYHMILLE

Tämä uudelleensijoittumisen ohjelma on tarkoitettu avuksi tilanteeseen, jossa yritys joutuu irtisanomaan samanaikaisesti useampia henkilöitä. Konsulttimme toimii työntekijälle neutraalina keskustelukumppanina muutostilanteen käsittelyssä ja auttaa työntekijää suunnittelemaan järjestelmällisesti tulevaisuuttaan.

Asiantuntijan avulla toteutettu uudelleensijoittumisen ohjelma viestii työnantajan vastuullisuudesta ja halusta huolehtia sekä lähtevistä että organisaatioon jäävistä ihmisistä.

OHJELMAN PÄÄKOHDAT:

 • Itseanalyysi:
     - omien vahvuuksien tunnistaminen
     - uratiivistelmän laatiminen
 • Itsensä markkinointi:
     - uratiivistelmän käyttö
     - kontaktiverkon luominen
 • Työnhaun valmistelu:
     - suunnittelu ja organisointi
     - vaiheittainen, systemaattinen jäsennys
     - työhönottohaastattelu
 • Työnhaku:
     - kontaktiverkon käyttöönotto
     - työpaikkatarjousten tutkiminen ja arviointi
     - yrittäjyysvaihtoehdon tarkastelu

 

Ohjelmaa voidaan räätälöidä jokaisen moduulin osalta yrityksen ja työntekijöiden tarpeiden mukaan.

Rekrytointi
Henkilöstön kehittäminen
Työnhakijalle

 a b c