Henkilöstön kehittäminen

Oikealla resursoinnilla varmistetaan kilpailukyky – työkaluja muutostilanteisiin

 

Rekrytoinnin kehittäminen ja haastattelukoulutus

Niissä yrityksissä, joissa halutaan esimiesten hoitavan rekrytointiprosessia, esimiehet joutuvat muun esimiestyön lisäksi tekemään tulevaisuuden kannalta ratkaisevia päätöksiä uusia henkilöitä palkatessaan. On tärkeää, että esimiehillä on tällöin selkeä näkemys rekrytointiin liittyvistä vaikeuksista ja riskeistä. He tarvitsevat myös riittävät perustaidot itse rekrytoinnin onnistuneeseen suorittamiseen käyttämättä siihen liikaa aikaa.

Olemme kouluttaneet esimiehiä erilaisissa yrityksissä ymmärtämään rekrytoinnin pääasiat, miettimään tärkeät kriteerit selviksi ennen ehdokkaiden tapaamista ja tekemään oikeita havaintoja erilaisista työhön pyrkivistä henkilöistä. Koulutuksemme avulla rekrytointia hoitavat henkilöt löytävät hakijoiden keskuudesta vapaaseen tehtävään sopivimmat hakijat, osaavat haastatella heitä oikein ja pystyvät tekemään haastattelun pohjalta oikeita johtopäätöksiä onnistunutta valintaa varten.

Rekrytointi
Henkilöstön kehittäminen
Työnhakijalle

 a b c