Rekrytointi

Menestys syntyy ihmisistä – autamme löytämään oikean henkilön oikeaan tehtävään.

 

Mediahaku

Mediahaku, yleensä lehti-ilmoitteluun ja internetiin perustuva, on tarkoituksenmukaisin silloin, kun potentiaalisten ehdokkaiden kohderyhmä on laaja, ja pelkkä yksilöihin kohdentuva kontaktointi antaisi mahdollisesti liian suppean ehdokasjoukon. Internetin kautta voidaan saavuttaa suuri peitto julkisissa hakuprosesseissa varsinkin, kun käytetään niitä verkkosivustoja, joiden kävijäprofiilit vastaavat hyvin toivotun hakijajoukon profiilia.

Omilla verkkosivuillamme kävijät ovat sekä kokeneita oman alansa ammattilaisia että nuorehkoja henkilöitä, joilla on yleensä akateeminen tai ammattikorkeakoulututkinto. Omat verkkosivumme ovat osoittautuneet erittäin tehokkaaksi mediaksi tavoittaa hakijoita erilaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

Yhteistyöverkostoomme kuuluvat mainos- ja mediatoimistoyhteydet, jotka mahdollistavat nopean ja joustavan palvelun ilmoitusten laadinnassa ja eri medioissa julkaisemisessa.

Rekrytointi
Henkilöstön kehittäminen
Työnhakijalle

 a b c