Rekrytointi

Menestys syntyy ihmisistä – autamme löytämään oikean henkilön oikeaan tehtävään.

 

Rekrytoinnin vaiheet

1. Tehtäväanalyysi - kriittiset menestystekijät

Toimeksiantajan kanssa käytävissä neuvotteluissa kartoitamme toimintaympäristön ja tehtäväkentän sekä määrittelemme ne ominaisuudet, jotka ovat tehtävässä menestymisen kannalta keskeisiä ja kriittisiä.

Tehtäväanalyysin laatimiseen on erilaisia tapoja riippuen täytettävän tehtävän ja valintaprosessin luonteesta. Perinteisen lomakkeilla tapahtuvan analyysin lisäksi tehtäväanalyysiä voidaan syventää esim. osallistuvalla havainnoinnilla: konsulttimme käy organisaatiossa paikan päällä läpi tehtävän hoitamiseen liittyviä erilaisia vaiheita ja kriittisiä tekijöitä. Tehtäväanalyysin syvyyttä ja monipuolisuutta voidaan tehostaa myös haastattelemalla organisaatiossa olevia henkilöitä, jotka tulevat myöhemmin olemaan valitun henkilön kollegoita, esimiehiä tai yhteistyökumppaneita. Sopivin tehtäväanalyysin muoto täsmennetään kunkin haku- ja arviointiprosessin alussa.


2. Hakutoimenpiteistä sopiminen

Sovimme ja täsmennämme toimeksiantajan kanssa käytettävät hakutoimenpiteet. Sopivien ja harkittujen hakutoimenpiteiden yhdistäminen mahdollistaa myös hyvin kustannustehokkaan toiminnan.


3. Alkuhaastattelut

Valitsemme 5 - 10 ehdokasta ensimmäiselle haastattelukierrokselle. Sopivimmilta vaikuttavat ehdokkaat valitaan psykologisiin soveltuvuusarvioihin.


4. Valintasuositus

Soveltuvuusarvioiden perusteella esitämme toimeksiantajalle 1 - 4 ehdokasta, jotka täyttävät alussa sovitut kriteerit. Lopullista päätöksentekoa varten toimeksiantajallamme on käytössä sekä testilausunto että konkreettiset taustatiedot hakijoista lopullista päätöksentekoa varten.


5. Seuranta

Seuraamme valitun henkilön toimintaa ja työmenestystä yhteisesti sovittavalla tavalla. Yleisin seurannan muoto on henkilökohtaiset keskustelut valitun henkilön itsensä sekä hänen esimiehensä kanssa. Tällä tavoin suoritettu arvio valinnan onnistumisesta antaa palautetta valintaprosessin luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta sekä tehtävän kriittisten menestystekijöiden oivaltamisesta.

Rekrytointi
Henkilöstön kehittäminen
Työnhakijalle

 a b c