Rekrytointi

Menestys syntyy ihmisistä – autamme löytämään oikean henkilön oikeaan tehtävään.

 

Suorahaku

Suorahakua (Head Hunting) käytetään, kun hakuprosessiin ei haluta julkisuutta, kohderyhmä on erittäin spesifi eikä hakutoimenpiteillä tavoitella suuria hakijamääriä. Menetelmällä haetaan kohdennetusti tarkasti etukäteen määritellyt kriteerit täyttäviä yksilöitä. Haettavat henkilöt ovat yleensä joko huippuasiantuntijoita tai ylimmän johdon edustajia.

Toimeksiannon aluksi käymme läpi toimintaympäristön, tehtäväkentän ja haettavan henkilön ominaisuudet ja keskustelemme suorahakumenetelmän tehokkuudesta kyseisessä tapauksessa. Suorahaun toteutukselle on tyypillistä suuri luottamuksellisuus sekä haun kohdehenkilöiden että toimeksiantajan suuntaan.

Yhtiöllämme on 20 vuoden kokemus ylimmän johdon, päällikkötason sekä asiantuntijoiden rekrytoinneista. Suorahakukonseptimme mahdollistaa monia eri hakumenetelmiä ja –kanavia samanaikaisesti hyödyntävän tehokkaan ehdokkaiden hakuprosessin. Toimeksianto alkaa tarkkaan laaditusta tehtäväympäristön ja haettavan profiilin määrittelystä ja jatkuu rekrytointipäätöksen jälkeiseen seurantaan.

Rekrytointi
Henkilöstön kehittäminen
Työnhakijalle

 a b c