Työnhakijalle

Etsitkö uusia haasteita? – jätä CV:si.

 

Soveltuvuustestiin osallistuville

HRM Heikinheimo on henkilöstöosaamiseen erikoistunut konsulttiyritys, joka suorittaa soveltuvuusarviointeja valintojen ja resurssiarviointien yhteydessä. Konsulttimme omaavat pitkän kokemuksen henkilöarvioinneista ja heillä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä henkilöarvioinnin sertifikaatti. Arviointeihin osallistuu aina myös psykologin koulutuksen omaava konsultti.

Arviointipäivän tehostamiseksi pyrimme teettämään osan tehtävistä ennakkoon verkon yli. Tällä tavoin itse testipäivän pituutta saadaan merkittävästi lyhennettyä, mikä helpottaa sopivan ajankohdan järjestämistä sekä arvioitavan että toimeksiantajan puolelta.

Mikäli arviointiin liittyvät ennakkotehtävät on tehty ennen arviointipäivää, toivomme arviointiin tulevan varaavan tutkimukseensa n. 4 tuntia, ellei toisin ole sovittu.
 

 

Tutkimuksen tarkoitus

Soveltuvuustutkimuksella kootaan lyhyessä ajassa tiivistä tietoa henkilöstä suhteessa tiettyyn tehtävään ja organisaatioon. Käytämme psykologisia menetelmiä, joilla arvioidaan kykyjä, henkilökohtaisia taipumuksia ja ihmissuhdetaitoja. Mukana on kykytestejä, persoonallisuustestejä ja itsearviointilomakkeita sekä työpsykologinen haastattelu. Testit ja lomakkeet ovat pääosin sähköisessä muodossa.

Tutkimus antaa valintapäätöksen tekijälle tietoa henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka ammatillisen osaamisen ohella ovat keskeisiä niin tehtävissä suoriutumisen kuin viihtymisenkin näkökulmasta.

Rekrytointi
Henkilöstön kehittäminen
Työnhakijalle

 a b c